Brandkleppen.

RF-TECHNOLOGIES BIEDT EEN BREED ASSORTIMENT BRANDKLEPPEN AAN:
 • Gecertificeerd voor alle wandtypen
 • Voldoet aan de Europese normen
 • Eenvoudige installatie en afdichting met standaardmaterialen
 • Uitstekende luchtstroomkenmerken
 • Installatie op minimale afstand van andere brandkleppen van Rf-technologies en ook van nabijgelegen componenten
Rf-Technologies

Bij het doordringen van constructiedelen die een bepaalde brandwerendheid hebben, bestaat het risico van brand- en rookverspreiding via het ventilatiesysteem. Brandkleppen voorkomen dit gevaar en beschermen het gebouw en de mensen door de brandwerendheid van de constructie te herstellen.

-

Ontdek de juiste brandkleppen voor uw project.

CR120

Geoptimaliseerde ronde brandklep tot 120 minuten.

Geoptimaliseerde ronde brandklep met een brandwerendheid van minimaal 120 minuten, beschikbaar in kleine diameters (vanaf 100 mm). Een minimale drukval wordt gegarandeerd vanwege het dunne klepblad, de op het klepblad afgestemde smeltlegering en het tandwiel buiten de luchtkoker.

 • Eenvoudige installatie
 • Optimale luchtcirculatie en minimale drukval
 • Optimale geluidsprestaties
 • Verhoogd nettogebouwvolume dankzij compacte afmetingen
 • Luchtdichtheid klasse C volgens EN1751

CR2

Ronde brandklep met grote diameters.

Ronde brandklep met de grootst beschikbare diameters (tot 630 mm), met een brandwerendheid van maximaal 120 minuten.

 

 • Grote afmetingen

CU-LT

Geoptimaliseerde rechthoekige brandklep tot 120 minuten.

Ronde brandklep met de grootste beschikbare diameters (tot 630 mm), met een brandwerendheid van maximaal 120 minuten.

 

 • Grote afmetingen

CU-LT-1S

Geoptimaliseerde rechthoekige voorbouw-brandklep tot 120 minuten.

Geoptimaliseerde rechthoekige voorbouw-brandklep met een brandwerendheid van 120 minuten. Model CU-LT-1s combineert de energie-efficiëntie van onze geoptimaliseerde kleppen (minimale drukval, kleine afmetingen) met de eenvoudige en snelle verwerking in droge afbouw.

 

 • Snelle montage
 • Optimale luchtcirculatie en minimale drukval
 • Optimale geluidsprestaties
 • Verhoogd nettogebouwvolume dankzij compacte afmetingen
 • Luchtdichtheid klasse C volgens EN1751

CU2

Veelzijdige rechthoekige brandklep tot 120 minuten.

In de grootste uitvoeringen beschikbare rechthoekige brandklep met een brandwerendheid van maximaal 120 minuten, inclusief batterijmontage tot 3050 x 1650 mm.

 

 • Grote afmetingen
 • Talrijke opties en varianten
 • Geteste samengestelde kleppen in massieve wand
 • Model beschikbaar voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen

CU2/B

Groepsmontage met maximaal 4 enkele kleppen.

De CU2/B brandklep is een groepsmontage van meerdere CU2-kleppen met maximaal 4 enkele kleppen (B12, B21 of B22) en met een brandwerendheid van maximaal 120 minuten. De CU2/B groepsmontage is de ideale oplossing voor installaties met grote afmetingen.

 

 • Grote afmetingen
 • Geteste samengestelde kleppen in massieve wand

Markage FD

Rechthoekige brandklep voor inbouw in de wand van het brandcompartiment.

 • Activatie via een buscommunicatiemodule mogelijk
 • Grote afmetingen

Brandwerendheidsduur

Die brandwerendheidsduur geeft aan hoe lang een bouwelement bestand is tegen blootstelling aan vuur en voorkomt dat vuur en rook zich gedurende een bepaalde tijd van de ene sectie naar de andere verspreiden. Een brandtest bepaalt het gedrag van een brandklep onder specifieke temperatuur- en drukomstandigheden die waarschijnlijk optreden bij een brand. Deze test beoordeelt de brandwerendheidsduur in combinatie met de volgende elementen: het bouwelement met de opening, de brandklep en het afdichtingsmateriaal voor de resterende opening rondom de klep. De eisen voor deze elementen moeten voldoen aan de standaard van de eenheidstemperatuurcurve (ETK) om een ​​brandveilige installatie te garanderen.

CE-Markering

Volgens de Europese Construction Products Regulation (CPR) en de DIN EN-norm 15650:2010 is de CE-markering voor brandkleppen sinds 1 september 2012 verplicht. De brandkleppen van Rf-Technologies zijn getest en de conformiteit met deze Europese normen is bevestigd. Dit wordt bevestigd door de CE-markering, die alle producten sinds 1 februari 2012 dragen. De CE-markering bevat technische informatie in de vorm van de gedeclareerde waarden voor brandwerendheid, duurzaamheid en luchtstroomprestaties. Met de norm bevatten deze gedeclareerde prestatiekenmerken alle informatie die alle betrokkenen in de bouwsector nodig hebben om objectief vast te stellen of een product geschikt is voor het beoogde gebruik en in overeenstemming is met de geldende nationale wetgeving.

Voorbeeld van een Europese classificatie

EI 120 (ve i ↔ o)S (300 Pa)

E – Ruimteafsluiting

Voorkomt de verspreiding van een brand door het doorlaten van vlammen en hete gassen van de zijde waar het vuur vandaan komt naar de zijde waar het niet vandaan komt.

I – Warmte-isolatie

De temperatuurstijging aan de niet-blootgestelde zijde blijft onder een bepaalde waarde. Hierdoor bestaat er geen risico dat de materialen aan de niet-blootgestelde zijde vlam vatten.

ve oder ho

Het product is geschikt voor zowel verticale (in een muur) als horizontale toepassingen (in een plafond).

Deze criteria moeten gedurende een nauwkeurige classificatieperiode van 60, 90, 120 of 240 minuten worden nageleefd.

(i→o) (o→i) (i↔o)

De geteste elementen voldoen aan de criteria voor een vuur dat aan de binnenkant van het compartiment ontstaat (i), naar de buitenkant (o), evenals in de omgekeerde richting of in beide richtingen.

S – Rookdoorlatendheid

Het lekken van rook en gassen blijft onder bepaalde waarden (bij omgevingstemperatuur en tijdens de test). Dit soort lekkage zou de verspreiding van het vuur via het ventilatienetwerk kunnen veroorzaken.

Pa – Druk, in Pascal gemeten

De criteria worden gemeten door een differentiële druk van 300 Pa toe te passen op de gesloten brandklep. Deze druk komt overeen met een werkende ventilator. De meeste brandkleppen van Rf-Technologies worden getest onder een hogere druk (500 of 1500 Pa). Dit betekent dat ons assortiment voldoet aan de strengste Europese en lokale voorschriften.

Uitstekende luchteigenschappen zorgen voor de energetische en akoestische prestaties van het netwerk.

Brandkleppen zijn onderdelen van het ventilatiesysteem. Daarom moeten ze perfect passen in de omgeving van verwarming, ventilatie en airconditioning. De luchteigenschappen van onze kleppen zijn daarom geoptimaliseerd om enerzijds de luchtdichtheid te maximaliseren en anderzijds de drukval door de aanwezigheid van het klepblad in het ventilatiekanaal te minimaliseren.

LUCHTDICHTHEID

De norm DIN EN 1751 definieert verschillende luchtdichtheidsklassen voor brandkleppen, afhankelijk van de mate van lekkage. Om tot een hogere klasse te behoren, moet een product een lekkageratio hebben die 3 keer lager is; de lekkageratio in klasse C-systemen is driemaal kleiner dan die in een klasse B-systeem. Dankzij een veelzijdig programma hebben we het productieproces van onze brandkleppen geoptimaliseerd om te voldoen aan de strengste eisen op de markt met betrekking tot luchtdichtheid.

 • Productoptimalisatie door toevoeging van rubberen afdichtingen
 • Testomgeving: Investering in uiterst gevoelige gekalibreerde apparatuur
 • Productieprocessen: steekproefsgewijze tests van individuele kleppen tijdens de productie

Brandkleppen van Rf-Technologies garanderen een luchtdichtheid van klasse B of C (waarbij C de hoogste klasse is).

DRUKVERLIES

De lucht die door een brandklep stroomt, ondervindt enige weerstand vanwege het klepblad, het smeltlood en mogelijk de mechanische overbrenging in de klepbehuizing. De nieuwe serie brandkleppen van Rf-Technologies garandeert een brandwerendheid van maximaal 120 minuten met klepbladen die bij ronde kleppen maximaal 20 mm en bij rechthoekige kleppen maximaal 25 mm dik zijn. Het smeltlood bevindt zich in de as van het klepblad en de mechanische overbrenging bevindt zich volledig buiten de behuizing. Deze kenmerken maken deze productserie een van de meest energiezuinige oplossingen die momenteel op de markt beschikbaar zijn.

Click here to skip loading
%